Center of Counseling
News Ticker

Counseling Duty List

*Intern Counselors  #Psychiatraist
Mon Tue Wed Tus Fri
9:00~12:00

Chen, Ting-mei

Huang, Ling-lan

Lee, Tsan-Ru

#Ma, Da-Yuan

Shen, Wan-chen

Cheng,Ching Yi

Zhong, Li-Zhen

 

Chuang, Ching Tong

Cheng,Ching Yi

 

 

 

 

Chang,Yu Wen

Tseng, Yi-Ya

 

 

XIE,PEI-JUAN

Kao,Chi Chun

XU,YING-ZHU

13:30~16:30

Liao, Wei-Tzu

Wu,Li Yen

*CHEN,CIAO-YI

 

SYU,FANG-LING

Kung, Sho-chien

Pu,Yi Ling

 

Huang, Wan-hsin

Liao, Wei-Tzu

Liu,Shu-ying

Lai, Min-Zhen

 Hsu, Ying-Shao

He, Zheng-xun

Lin, Ya-Fen

*CHEN,CIAO-YI

 SHEN,WAN-ZHEN

Tang,Ya Ling

17:30~20:30

#Liang,Kui-yu

Wu, Hsuen-Chin

Du, hsiao-hui

Wu,Yin

Wu,Kui-chun

Du, hsiao-hui

Lee, Tsan-ru

He, Chun-Ji

Hsu, Ying-Shao

Wu, Shih-chiua

#Chen, Wun-Ke