Mental Health and Counseling Center
News Ticker

Part-time Counselors & Psychiatraist

►Part-time Counselor

Huang, Ling-lan
Chang, Hsin-yun
Cheng,Ching Yi
Liu,Shu-ying
Huang, Wan-hsin
Hsu, Ying-Shao
Shen, Wan-chen
Tang,Ya Ling
Wu, Hsuen-Chin
He,Chun-Ji
Cheng, Guan-Yu
Wu,Yin
Wu, Shih-chiua
Wu,Kui-chun
Hong-wen Lu

►Psychiatrist

Chen, Wun-Ke
Liang, Kui-yu